Elements of Design

Design oftewel ontwerpen is geen exacte wetenschap, vindt Matt Greenwood. Ik ben het met hem eens.

Reageer: